Om du ofta använder Microsoft Word och vill uppnå Keyboard Ninja-status måste du lära dig hur du lägger till tabeller i ditt Word-dokument utan att röra musen.

Allt du behöver göra är att skriva + + + och tryck på Enter, och Word kommer automatiskt att lägga in ett bord. + Symbolen anger en kolumnbrytning, och symbolerna anger kolonnens bredd i tabellen. Till exempel kommer + - + att få dig ett mycket litet enkelspelstabell, men du kan göra mer.

Låt oss titta på ett mer användbart exempel där vi vill ha en 3 kolumn tabell med en bredare mellanskolumn.

Det här är vad som händer när du trycker på enter-tangenten. (Jag lade till data i tabellen för illustration)

När du lägger till data kan du fliken från en kolumn till nästa. För att lägga till en ny rad klickar du bara på fliken igen när du är i den sista kolumnen till höger.

Du kan lägga till så många kolumner eller rader i ditt bord som du vill använda den här metoden.

Top Tips:
Kommentarer: