När dina dokument innehåller bilder, diagram eller annan grafik är det trevligt att lägga till en bildtext för att beskriva mer för läsaren.

Välj den bild eller grafik du vill lägga till din text på. Klicka på fliken Referenser på bandet, välj Infoga bildtext, klicka på knappen Ny etikett och skriv in din textning.

Detta kommer att föra tillbaka dig till fältet Caption och som du kan se fältet Caption and Label är befolkade. Klicka på OK en gång till.

Word tillämpar bildtexten på bilden som jag markerade i grönt. Du kan använda detta för alla typer av bilder i ditt Word-dokument.

Top Tips:
Kommentarer: