Post-it-anteckningar hittar ofta sin kraftfulla användning på anslagstavlor som tjänar som en påminnelse om en viktig kommande rörelse. En liknande funktionalitet erbjuds digitalt av Microsoft Outlook. Tidigare, och den senaste versionen av Outlook erbjuder en anteckning alternativ för att skapa anteckningar som kan kopplas till ditt e-postmeddelande och sedan skickas till en mottagare. Dessa klistermärken är lätta att använda och är inbyggda direkt i Outlook-programmet. Denna artikel förklarar i korthet hur bifoga en klibbig anteckning till Outlook-mail. Processen att fästa en datorgenererad anteckning till ditt e-postmeddelande är lika enkelt som att skriva på en Post-it.

Fäst klibbig anteckning i Outlook-post

Öppna Outlook-e-postklienten och tryck på Ctrl + Skift + N. Du kommer att se en klibbig anteckning öppen.

Skriv ditt meddelande och när du är klar trycker du på ikonen längst upp till vänster.

Om du vill ändra utseendet på anteckning väljer du kategori~~POS=TRUNC från den högra delen och välj önskad färg.

Om du väljer Spara som det kommer att spara den klibbiga noten till skrivbordet.

Välj Framåt, och ett nytt e-postformulär öppnas med den bifogade klistret.

Skriv in e-post-ID och ett kortmeddelande och skicka till avsedd mottagare genom att klicka på Skicka.

Det är allt!

Läs nu: Så här exporterar du Sticky Notes till Outlook.com.

Top Tips:
Kommentarer: