Jag är inte en verktygsfältfläkt, speciellt om fältet tar upp mitt visningsutrymme, så försöker jag alltid hitta den minsta möjliga inställningen.

Som standard innehåller Apples Safari-webbläsare en bokmärkesverktygsfält med länkar till Apple, Amazon, eBay, Yahoo och olika nyheter. Du kan också placera nya bokmärkesidor i den här fältet.

Att dölja den här menyn är enkel, bara öppna Apples Safari webbläsare och klicka på Visa och välj Dölj bokmärkesfältet.

Det är allt! Du har nu mer utrymme för att se dina favoritwebbsidor.

Top Tips:
Kommentarer: