De Referenshandbok för Microsoft Software Product License Dependency hjälper till att ge kunder med Microsoft Volume Licensing (VL) -program en lista över Microsoft-programvara och de associerade beroende Microsoft-programvarulicenser som krävs för att använda den programvaran.

Detta kallas ibland som "Programvarupack”.

Informationen i den här handboken är avsedd att hjälpa dig att förstå licensvillkoren för programvara som används tillsammans med en eller flera Microsoft-produkter.

Till exempel, för att använda SQL Server-programvara måste en server tilldelas både en SQL Server-licens och ett operativsystemlicens.

Eller för Windows 7 Professional Desktop-operativsystem Uppgradera avhängigheterna är kvalificerade Windows Desktop-operativsystem från en originalutrustningstillverkare (OEM), återförsäljare (Full Packaged Product - FPP) eller genom Get Original Windows Agreement (GGWA).

För mer information om Windows 7-licensiering, gå hit.

Om du vill lära dig om vilka operativsystem som är kvalificerade för en uppgraderingslicens för Windows 7 Professional-operativsystem, gå här.

För information om Få äkta Windows-avtal (GGWA) gå här.

Ladda ner: Referenshandbok för Microsoft Software Product License Dependency.

Top Tips:
Kommentarer: