När du är färdig med ett Word-dokument som har skickats om ditt företag för recensioner, kan du markera dokumentet så slutligt att dina kollegor vet att det är den sista versionen och inte kräver ytterligare redigering. Det förhindrar också att personer från misstag gör ändringar i dokumentet innan de vidarebefordras till en klient, till exempel.

Först ska du spara det till ett nytt filnamn, bara om du behöver göra ändringar senare eller vill basera ett annat dokument på det.

Om du vill markera ditt dokument som Final klickar du på Microsoft Office-knappen i det övre vänstra hörnet, väljer Förbered på den vänstra menyn och klickar sedan på Markera som Final.

Du får två irriterande popup-fönster som förklarar att ditt dokument kommer att sparas och det andra frågar om du vill stoppa meddelandet igen. Tänk bara på att när du markerar ett dokument som slutligt är det slutligt.

Nu när du går tillbaka och öppnar dokumentet som vi bara markerade som sista kommer du se att bandet är grått och inga ändringar kan göras i det här dokumentet. Läsarna kommer att kunna söka efter text eller skriva ut dokumentet.

En sista sak att notera. Du kommer att kunna berätta vilka dokument som markeras som slutliga av ikonen på statusfältet.

Top Tips:
Kommentarer: