Om du kör en webbapplikation med den ursprungliga ASP-tekniken på Windows Server 2003 kan du få det här felmeddelandet när du uppgraderat till Service Pack 2: "Ny transaktion kan inte registreras i den angivna transaktionskoordinatorn. [-2147168246]”.

Orsaken till detta fel är att MSDTC har en inställning som kräver autentisering för distribuerade transaktioner, och uppgraderingen till SP2 kan ändra inställningen till krävs istället för ingen.

För att åtgärda detta fel öppnar du Komponenttjänster och högerklickar på ikonen Den här datorn och väljer egenskaper.

Välj fliken MSDTC och klicka på knappen Säkerhetskonfiguration längst ner i fönstret.

I det här fönstret ändrar du inställningen under Transaction Manager Communication till "No Authentication Required".

Detta bör lösa detta fel.

Observera att om du har en brandvägg mellan webbservern och databasservern bör du se till att höga portar är öppna mellan de två maskinerna tillsammans med RPC, eftersom det också kan orsaka samma fel.

Top Tips:
Kommentarer: