Ingenting är lika med Excel för att knyta siffror, men vad händer om dina data inte redan finns i ett Excel-kalkylblad? Det är lika enkelt som att använda guiden Textimport.

Öppna ett tomt eller befintligt Excel 2007-kalkylblad. Klicka på fliken Data på bandet och välj "Från text".

Välj den textfil du vill importera och dubbelklicka på. Detta öppnar guiden Textimport. Välj din datatyp och vilken rad du vill starta data vid och klicka på nästa.

I guiden 2 i guiden kan du hantera raderna mellan dina data.

I steg 3 i guiden kan du välja kolumnformat, förhandsgranska data och andra avancerade inställningar. När allt är organiserat, klicka på Slutför.

Ett slutligt fönster visas där du frågar var du vill sätta in data i arket. Här kan du se att jag valde A6. Klicka på OK ...

Din textdata kommer nu att matas in i Excel-arket!

Top Tips:
Kommentarer: