Forskningspanelen i Word 2007 kan hjälpa dig att enkelt översätta text till andra språk, med hjälp av tvåspråkiga ordböcker drivna av WordLingo.com.

För att översätta ett ord eller en fras öppnar du ditt Word-dokument och markerar texten som du vill översätta. Klicka på fliken Granska på bandet och välj Översätt i avsnittet Bevis.

Forskningsfönstret visas. Välj det språk du vill översätta till. Om det här fallet försöker jag ryska.

Uppgiftsrutan visar översättningen. Om du vill lägga till den översatta texten måste du kopiera och klistra in den i ditt dokument.

Med det här verktyget kan du faktiskt översätta ett helt dokument. Du kan också finjustera översättningsalternativen för att passa dina individuella behov.

För mycket stora mängder text skickar Word dokumentet till WorldLingo.com för översättning. Till exempel, här översatte jag ett engelska dokument till japanska (inte att jag kan läsa det)

Top Tips:
Kommentarer: