Om när du försöker använda en återställningsskiva och du får ett felmeddelande Datorn startade oväntat eller stötte på ett oväntat fel, här är vad du behöver göra för att lösa detta problem. Problemet uppstår huvudsakligen när du försöker använda en återställningsskiva för att återställa Windows-maskinen till fabriksinställningarna. Du kan också få ett annat meddelande, till exempel Installationen förbereder din dator för första gången och mer.

The computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error. Windows installation cannot proceed. To install Windows, click “OK” to restart the computer, and then restart the installation.

Datorn startade oväntat eller stötte på ett oväntat fel

Klicka på OK en gång och se om det hjälper. Om det gör det bra. Om det inte gör, och din Windows går in i en omstartsling, gör du följande.

När feldialogrutan är närvarande trycker du på samma skärm Skift + F10 nycklar för att ta upp Command Prompt.

Om det inte fungerar för dig, måste du klicka på OK och starta omstart i avancerade startalternativ. För att komma åt det, behåll du F8-tangenten innan Windows startar. Du kommer att se skärmen Avancerade alternativ.

Klicka på Command Prompt för att öppna ett CMD-fönster. Nu i kommandotolken typ regedit och tryck Enter för att öppna Registerredigerare.

När den öppnas, navigerar du till följande nyckel:

HKLM/SYSTEM/SETUP/STATUS/ChildCompletion

Dubbelklicka på höger sida på setup.exe. Om värdet är 1, ändra det till 3.

Stäng registerredigeraren, starta om datorn och kontrollera.

Detta borde hjälpa!

Top Tips:
Kommentarer: